Hankintavalvonnan toisen toimintavuoden raportti julkaistu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) julkaisee vuosittain raportin julkisten hankintojen valvontaa koskevasta toiminnastaan. Hankintavalvonnan toisen toimintavuoden raportti sisältää katsauksen vuonna 2018 vireille tulleisiin asioihin ja yhteenvedon KKV:n valvontatoiminnassa havaituista lainvastaisista menettelyistä sekä viraston toimenpiteistä.

KKV teki vuoden 2018 aikana viisi markkinaoikeusesitystä ja antoi kuudessa asiassa hallinnollista ohjausta hankintayksiköille. Toimintavuoden raporttiin on koottu keskeisiä huomioita KKV:n tekemistä ratkaisuista. Kaikki hankintavalvonnan esitykset ja päätökset löytyvät myös kokonaisuudessaan KKV:n verkkosivuilta.

Raportissa on tuotu lisäksi esiin keskeisiä seikkoja niistä KKV:n esitysten perusteella annetuista markkinaoikeuden ratkaisuista, jotka on annettu toukokuun 2019 loppuun mennessä. Raportissa nostetaan esiin myös yleisiä havaintoja KKV:n valvontatoiminnasta ja kerrotaan muun muassa KKV:n ajalliseen toimivaltaan liittyvistä haasteista.

Raportti on luettavissa KKV:n verkkosivuilta

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Max Jansson, p. 029 505 3688
etunimi.sukunimi@kkv.fi