Rapport över upphandlingstillsynens andra verksamhetsår publicerad

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) publicerar årligen en rapport över sin verksamhet för att övervaka offentliga upphandlingar. Rapporten över upphandlingstillsynens andra verksamhetsår innehåller en översikt över ärenden som anhängiggjorts under 2018 samt ett sammandrag av lagstridiga förfaranden som upptäckts i KKV:s tillsynsverksamhet och verkets åtgärder.

Under 2018 gjorde KKV fem framställningar till marknadsdomstolen och gav administrativ styrning till den upphandlande enheten i sex fall. Rapporten samlar centrala iakttagelser om KKV:s avgöranden. Upphandlingstillsynens alla framställningar och beslut finns i sin helhet på KKV:s webbplats.

Rapporten omfattar också centrala punkter i marknadsdomstolens avgöranden fram till maj 2019 i ärenden som framställts av KKV. I rapporten lyfts också fram allmänna observationer om KKV:s tillsynsverksamhet och utmaningar som gäller bland annat KKV:s tidsmässiga befogenheter.

Rapporten kan läsas på KKV:s webbplats (på finska).

Mer information:
Forskningschef Max Jansson, tfn 029 505 3688, fornamn.efternamn@kkv.fi