Hankintojen valvonnan kolmannen toimintavuoden raportti on julkaistu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on valvonut vuodesta 2017 alkaen hankintalain noudattamista ja erityisesti laittomia suorahankintoja. Virasto julkaisee vuosittain raportin julkisia hankintoja koskevista keskeisistä havainnoistaan sekä valvontatoiminnastaan.

Hankintojen valvonnan kolmannen toimintavuoden raportti sisältää katsauksen vuonna 2019 vireille tulleisiin asioihin, yhteenvedon valvontatoiminnassa tehdyistä keskeisistä havainnoista sekä kuvauksen viraston toimenpiteistä vuoden aikana. Vuonna 2019 KKV teki neljä esitystä markkinaoikeudelle ja antoi kuudessa asiassa hallinnollista ohjausta hankintayksiköille. Viraston tekemät esitykset markkinaoikeudelle ja annetut hallinnollisen ohjauksen päätökset löytyvät myös KKV:n verkkosivuilta.

Raportissa on vuoden 2019 toimenpiteiden lisäksi esitelty ne KKV:n esitysten perusteella annetut markkinaoikeuden ratkaisut, jotka on annettu vuoden 2018 hankintojen valvonnan vuosiraportin ilmestymisen jälkeen. Raportissa nostetaan esiin myös joitain yleisiä valvontatoiminnassa tehtyjä havaintoja ja käydään läpi muun muassa markkinaoikeusesityksen tekemisen määräaikaan liittyviä haasteita. Kuuden kuukauden määräaikaan liittyy ongelmia tehokkaan valvonnan kannalta esimerkiksi tilanteissa, joissa mahdollisten hankintalain vastaisten suorahankintojen tai olennaisten sopimusmuutosten osalta odotetaan puoli vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta ennen hankinnan varsinaisen täytäntöönpanon aloittamista.

Julkisten hankintojen valvonnan tulosten raportointi 2019

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Max Jansson, p. 029 505 3688
etunimi.sukunimi@kkv.fi
Erityisasiantuntija Johanna Kirveskoski, p. 029 505 3710
etunimi.sukunimi@kkv.fi