Helsingin Asumisoikeus Oy ei noudattanut hankintalakia isännöintipalveluiden hankinnassa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) antoi 22.6.2022 Helsingin Asumisoikeus Oy:lle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. Yhtiö teki vuonna 2020 laajoja muutoksia isännöintipalveluiden hankintasopimukseen ilman kilpailuttamista.

Helsingin kaupungin omistama Helsingin Asumisoikeus Oy (HASO) teki hallinnoimiinsa asumisoikeusasuntoihin toistaiseksi voimassa olevan isännöintisopimuksen vuonna 1993 ennen ensimmäisen hankintalain voimaantuloa. HASO päivitti vuonna 2020 sopimusta alkuperäisen sopimuskumppaninsa kanssa ilman kilpailuttamista, jonka jälkeen sopimus siirrettiin liiketoimintakaupassa uudelle palveluntuottajalle. Uusi sopimus oli arvoltaan ja laajuudeltaan huomattavasti suurempi kokonaisuus kuin alkuperäinen hankintasopimus, sillä HASO:lla on nykyisin omistuksessaan moninkertainen määrä asuntoja. Kilpailuttamatta hankittujen isännöintipalveluiden arvo on ollut vuosina 2020–2021 noin miljoona euroa vuodessa.

KKV katsoi, että sopimuksen päivittämisessä oli kyse olennaisista sopimusmuutoksista, joille ei ollut hankintalain mukaista poikkeusperustetta. Isännöintipalvelut olisi pitänyt sopimuksen päivittämisen sijaan kilpailuttaa ja hankinnasta olisi pitänyt julkaista hankintailmoitus. KKV antoi HASO:lle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. HASO aloitti isännöintipalveluiden kilpailuttamisen keväällä 2022.

”Sopimusmuutosten hankintaoikeudellinen arviointi ja kilpailutusvelvollisuuden huomiointi on erityisen tärkeää toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa, joissa olennaisia sopimusmuutoksia tehdään sopimuskauden aikana todennäköisemmin kuin lyhytkestoisissa sopimuksissa”, tutkimuspäällikkö Max Jansson toteaa.

Lisätietoja: 

Sähköpostiosoite on muodossa etunimi.sukunimi@kkv.fi

Max Jansson

Tutkimuspäällikkö