Helsingin Asumisoikeus Oy följde inte upphandlingslagen vid upphandling av disponenttjänster

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) gav den 22 juni 2022 Helsingin Asumisoikeus Oy en anmärkning om att upphandlingslagen inte följts. År 2020 gjorde bolaget omfattande ändringar i upphandlingskontraktet för disponenttjänster utan konkurrensutsättning.

Helsingin Asumisoikeus Oy (HASO), som ägs av Helsingfors stad, ingick 1993 innan den första upphandlingslagen trädde i kraft ett tillsvidare gällande disponentavtal för de bostadsrättsbostäder som bolaget förvaltar. År 2020 uppdaterade HASO avtalet med sin ursprungliga avtalspartner utan konkurrensutsättning, varefter avtalet överfördes till en ny tjänsteproducent genom ett affärsförvärv. Det nya avtalet var till sitt värde och omfattning en betydligt större helhet än det ursprungliga upphandlingskontraktet, eftersom HASO numera äger ett mångfaldigt antal bostäder. Värdet på de disponenttjänster som upphandlats utan konkurrensutsättning har under 2020–2021 varit cirka en miljon euro per år.

KKV ansåg att uppdateringen av avtalet handlade om väsentliga avtalsändringar för vilka det inte fanns någon grund för undantag enligt upphandlingslagen. I stället för att uppdatera avtalet borde man ha konkurrensutsatt disponenttjänsterna och publicerat en upphandlingsannons om upphandlingen. KKV gav HASO en anmärkning om underlåtelse att följa upphandlingslagen. HASO inledde konkurrensutsättningen av disponenttjänsterna våren 2022.

”Den upphandlingsrättsliga bedömningen av avtalsändringar och beaktandet av konkurrensutsättningsskyldigheten är särskilt viktigt i avtal som gäller tills vidare, där det är mer sannolikt att väsentliga avtalsändringar görs under avtalsperioden än i kortvariga avtal”, konstaterar specialsakkunnig Max Jansson.

Offentlig version av beslutet (på finska)

Mer information: 

Max Jansson

Forskningschef