Helsingin käräjäoikeuden tuomiot asfalttikartellioikeudenkäynnissä

Korkein hallinto-oikeus määräsi 29.9.2009 Kilpailuviraston esityksestä Lemminkäinen Oyj:n, VLT-Trading Oy:n, Skanska Asfaltti Oy:n, NCC Roads Oy:n, SA-Capital Oy:n, Rudus Asfaltti Oy:n ja Super Asfaltti Oy:n maksamaan ns. seuraamusmaksuja yhteensä 82,55 miljoonaa euroa Suomen asfalttimarkkinoilla vuosina 1994-2002 toimineeseen kartelliin osallistumisesta.

Helsingin käräjäoikeudessa vireillä olleissa 41 kanteessa Suomen valtio ja 40 kuntaa ovat vaatineet näiltä yhtiöiltä ja yhdeltä muulta yhtiöltä vahingonkorvausta päällystystöistä maksamastaan ylihinnasta. Yhtiöt ovat vastustaneet kanteita. Tuomiot asioissa annettiin 28.11.2013.

Lisätietoja Kilpailu- ja kuluttajavirastossa:
Kartelliryhmän päällikkö, apulaisjohtaja Mika Hermas, p. 029 505 3344
etunimi.sukunimi@kkv.fi