Helsingfors tingsrättens domar i asfaltskartellrättegången

Högsta förvaltningsdomstolen har på framställning av Konkurrensverket 29.9.2009 förpliktat Lemminkäinen Oyj, VLT-Trading Oy, Skanska Asfaltti Oy, NCC Roads Oy, SA-Capital Oy, Rudus Asfaltti Oy och Super Asfaltti Oy att erlägga som s.k. påföljdsavgifter sammanlagt 82,55 miljoner euro för att bolagen under åren 1994-2002 deltagit i en kartell på den finska asfaltsmarknaden.

I Helsingfors tingsrätt har anhängiggjorts 41 käromål där Finska staten och 40 kommuner av ovannämnda bolag samt ytterligare ett bolag yrkat skadestånd för det överpris som de betalat för beläggningsarbeten. Bolagena har bestridit yrkandena. Domar i ärendena har givits 28.11.2013.

Ytterligare information:
Enhetschef (Karteller), biträdande direktör Mika Hermas, tfn 029 505 3344