Hinnan ilmoittamista säädellään useassa eri laissa

18.7.2013 tulee voimaan uusi hintojen ilmoittamiseen vaikuttava asetus. Asetuksen ohella on voimassa myös muita hintojen ilmoittamista koskevia säännöksiä.

Esimerkiksi viestintämarkkinalain perusteella teleyrityksen on julkaistava matkapuhelin- ja laajakaistaliittymiä koskevat hinnastot niin, että ne ovat helposti käyttäjien saatavilla ilman korvausta. Lentoyhtiöiden puolestaan on ilmoitettava lentoliikenteen harjoittamista koskevan asetuksen perusteella lennon lopullinen hinta kaikessa lentoja koskevassa hintailmoittelussa.

Edelleenkin sovelletaan myös kuluttajansuojalain markkinointisäännöksiä, joiden perusteella yritysten on annettava markkinoinnissa tuotteesta tai palvelusta olennaiset tiedot. Markkinaoikeus ja korkein oikeus ovat tehneet ratkaisuja, joissa hinta on katsottu juuri tällaiseksi olennaiseksi tiedoksi.

Lainsäädännön lisäksi joillain aloilla on käytössä hinnan ilmoittamiseen liittyviä itsesääntelyohjeita. Esimerkiksi Lääkäriliitto ja Hammaslääkäriliitto ovat ohjeistaneet, että palveluiden hinnat on ilmoitettava vertailukelpoisella tavalla ja markkinoinnista on käytävä selvästi ilmi, mitä hinta pitää sisällään.