Hinnankorotukselle on oltava pätevä peruste 

Kuluttajaneuvontaan on tullut yhteydenottoja, joiden mukaan pientalotoimittajat ovat lähettäneet kuluttajille ilmoituksia pientalotoimitusta koskevan sopimuksen hinnan korottamisesta. Yksittäisen kuluttajan kohdalla korotukset ovat voineet olla kymmeniä tuhansia euroja.  Hinnankorotukset ovat mahdollisia vain erityistilanteissa. 

Yritykset lähettävät nyt paljon hinnankorotusilmoituksia aiemmin tehtyihin sopimuksiin. Hinnankorotuksia on tehty erityisesti talopakettitoimituksiin. Kuluttajille on saatettu perustella jo tehtyjen sopimusten hintojen korottamista Ukrainan sodan ja Venäjään kohdistuvien pakotteiden aiheuttamalla rakennusmateriaalien kustannustason nousulla.

Laki rajoittaa pientalokaupan hinnankorotuksia

Yritys voi lain mukaan yksipuolisesti nostaa sovittua talopaketin tai rakennusurakan hintaa vain, jos tästä on etukäteen sovittu ja korotukselle on pätevä, sopimusehdoissa mainittu peruste. Hinnankorotus voi olla mahdollista esimerkiksi ylivoimaisen esteen tilanteessa. Raaka-aine- ja materiaalikustannusten nousua ei automaattisesti voi pitää hinnankorotukseen oikeuttavana ylivoimaisena tilanteena, vaan asiaa täytyy arvioida tapauskohtaisesti. Jo tehtyjen töiden osalta hintaa ei voi jälkikäteen korottaa.

Vaikka yrityksellä olisi oikeus nostaa hintaa, on kuluttajalla lakiin perustuva oikeus halutessaan purkaa sopimus, jos hinnankorotus ylittää 5 prosenttia sovitusta kauppahinnasta. Jos kuluttaja purkaa sopimuksen hinnankorotuksen takia, ei yritys voi vaatia kuluttajalta korvauksia. Sopimuksen purku voi olla hankala vaihtoehto eikä edullisempia hintoja ole ehkä saatavissa, kun alan kustannukset ovat yleisesti nousseet.

Talopakettien hinnankorotukset eivät ole kuluttaja-asiamiehen hyväksymiä

Oikeutta jo tehtyjen sopimusten hintojen jälkikäteiseen hintojen korottamiseen on voitu perustella viittaamalla pientalokaupoissa käytettäviin kuluttaja-asiamiehen neuvottelemiin ja hyväksymiin vakiosopimusehtoihin.

Pientalokauppaa säätelevän kuluttajansuojalain lisäksi pientalokaupoissa on käytössä kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat ja hyväksymät Talopakettien ja elementtien kuluttajakauppaa ja asennusta koskevat yleiset sopimusehdot. Kuluttaja-asiamies korostaa, että toteutettavat hinnankorotukset eivät ole kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia tai hyväksymiä eikä pientalotoimittajilla ole muutenkaan yksiselitteisesti oikeutta korottaa vakioehtojen perusteella jo tehtyjen sopimusten hintoja.

Myös muilla aloilla hinnankorotusvaatimuksia

Kuluttajaneuvonnan saamien yhteydenottojen perusteella hinnankorotusilmoituksia on tehty force majeureen vedoten myös rakennustarvikkeiden tilauksista sekä muun muassa koronan vuoksi siirtyneistä juhlatilojen vuokrista ja pitopalvelusopimuksista.

Sopimuksen ehtoja ei voi pääsääntöisesti muuttaa muuten kuin erityistilanteissa. Muutosten perusteiden pitää olla päteviä ja ne on yksilöitävä sopimuksessa.

Toimintaohjeet tilanteisiin, joissa sopimuksen hintaa korotetaan

  • Voit reklamoida yritykselle ja pyytää kirjallista, yksilöityä selvitystä siitä, mihin hintojen nousu perustuu.
  • Reklamoinnin jälkeen voit halutessasi ottaa yhteyttä KKV:n kuluttajaneuvontaan.
  • Jos tapaus vaikuttaa epäselvältä, voi kuluttajaneuvonta tarvittaessa ohjata tekemään valituksen kuluttajariitalautakuntaan.