HSY:lle huomautus hankintalain noudattamatta jättämisestä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) katsoi, että Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) vuosina 2022–2023 tekemät, jäteastioiden toimituksia koskevat hankinnat olisi tullut kilpailuttaa. Hankinnat muodostivat luontevan hankintakokonaisuuden, jonka pilkkomiselle ei ollut perusteita.  

HSY hankki jäteastioiden jakeluun ja viikkovaihtoihin liittyviä palveluja suorahankintoina yksittäiseltä yritykseltä. Vuosina 2022–2023 tehtyjen palveluhankintojen arvo oli yhteensä noin 750 000 euroa. HSY ei tehnyt hankinnoista kirjallisia hankintapäätöksiä tai -sopimuksia.

Selvityksessään kuntayhtymä perusteli kilpailuttamatta jättämistä sillä, että se oli jakanut jakeluun liittyvät hankinnat samanlaisiin urakkakokonaisuuksiin kuin jätehuollossa muutoinkin, jolloin yksittäisen hankinnan arvo jäi alle kilpailutusvaatimuksen. Jäteastioiden viikkovaihtoihin liittyvän toimituspalvelun kilpailuttamatta jättämistä HSY perusteli vaihtojen tarpeen vaikealla ennakoitavuudella sekä jätteenkuljetuksiin liittyvän toiminnanohjausjärjestelmän uudistuksen viivästymisellä.

KKV arvioi, että hankinnat olisi ollut luontevaa kilpailuttaa samanaikaisesti, eikä perustetta pilkkoa niitä osiin ollut. Myöskään viikkovaihtojen osalta perusteet suorahankinnalle eivät täyttyneet.

”Hankintalain noudattamisen kannalta on tärkeää, että hankintayksikössä arvioidaan huolellisesti, onko hankintojen osiin jakamiselle todellisia taloudellisia tai teknisiä perusteita.”

Erityisasiantuntija Heikki Puttonen

KKV antoi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Lisätietoa 

Heikki Puttonen

Erityisasiantuntija

Elisa Haatainen

Tutkimuspäällikkö