Kahdeksan matkatoimistoa poistettu valmismatkaliikerekisteristä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston valmismatkaliikerekisteristä on poistettu 1.1.2013 alkaen kahdeksan matkatoimistoa, joiden toiminnan katsotaan loppuneen.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ylläpitää rekisteriä Suomessa toimivista valmismatkaliikkeistä.  Valmismatkaliikkeistä annetun lain mukaan viraston on poistettava rekisteristä yritykset, jotka ovat lopettaneet toimintansa. Rekisteristä poistetulla yrityksellä ei ole oikeutta harjoittaa valmismatkaliiketoimintaa, ellei se ilmoittaudu rekisteriin uudelleen.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on poistanut 1.1.2013 alkaen valmismatkaliikerekisteristä seuraavat kahdeksan yritystä, joita se ei ole tavoittanut useista yrityksistä huolimatta ja joiden toiminnan voidaan katsoa lakanneen:

Yrityksen nimi: Gallialaisten Retket / Binaud Pascal
Yrityksen y-tunnus: 1665909-6
Yrityksen rekisteritunnus: 3174/04/Mj

Yrityksen nimi: Gambia-Matkat Oy Ab Ltd
Yrityksen y-tunnus: 1974129-8
Yrityksen rekisteritunnus: 7865/05/MjMvU

Yrityksen nimi: Kainuun Elämysmatkat Ky
Yrityksen y-tunnus: 1933456-1 (toiminta lakannut)
Yrityksen rekisteritunnus: 7611/05/MjMv

Yrityksen nimi: Länsi-Suomen Luontomatkailu Oy
Yrityksen y-tunnus: 1036271-8
Yrityksen rekisteritunnus: 3345/00/MjMv

Yrityksen nimi: RD COMPANY Oy
Yrityksen y-tunnus: 1954486-8
Yrityksen rekisteritunnus: 3381/05/MjMvU

Yrityksen nimi: Suomen Kausimatkat Oy
Yrityksen y-tunnus: 0557781-0
Yrityksen rekisteritunnus: 2756/01/MjMv

Yrityksen nimi: Suunnittelutoimisto Projektori / Björkroth Tomas Mikael
Yrityksen y-tunnus: 1598890-4
Yrityksen rekisteritunnus: 0256/04/MjMv

Yrityksen nimi: Oy Trail & Game Finland Ab
Yrityksen y-tunnus: 1594907-5
Yrityksen rekisteritunnus: 1411/00/Mj

Yrityksille annettiin mahdollisuus ilmoittaa toimintansa jatkumisesta julkaisemalla kuulutus Virallisessa lehdessä 10.12.2012 ja Kuluttajaviraston verkkosivuilla 11.12.2012.

Tieto rekisteristä poistamisesta julkaistiin Virallisessa lehdessä 9.1.2013. Samalla kerrottiin, että yritykset voivat hakea muutosta päätökseen valittamalla yrityksen kotipaikan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Yrityksen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisusta. Mikäli yritys haluaa hakea muutosta päätökseen, on sen tehtävä valitus hallinto-oikeudelle 15.2.2013 mennessä.

Yritys voi tilata itseään koskevan päätöksen ja muutoksenhakuohjeet joko osoitteesta Kilpailu- ja kuluttajavirasto/valmismatkavalvonta, PL 5, 00531 Helsinki tai sähköpostitse osoitteesta valmismatkat@kkv.fi. Yritys voi myös noutaa itseään koskevan päätöksen ja muutoksenhakuohjeet osoitteesta Haapaniemenkatu 4 A, 7. krs, 00530 Helsinki.

Lisätietoa matkatoimistorekisteristä