Åtta resebyråer borttagna ur registret över paketreserörelser

Åtta resebyråer har tagits bort ur Konkurrens- och konsumentverkets register över paketreserörelser från och med den 1 januari 2013 eftersom deras verksamhet anses ha upphört.

Konkurrens- och konsument upprätthåller ett register över paketreserörelser med verksamhet i Finland. Enligt lagen om paketreserörelser ska verket ta bort sådana företag ur registret vars verksamhet har upphört. Ett företag som borttagits ur registret har inte rätt att idka paketreserörelse om det inte på nytt anmäler sig till registret.

Konkurrens- och konsumentverket har från och med den 1 januari 2013 tagit bort ur registret över paketreserörelser åtta resebyråer som trots upprepade försök inte ha kunnat nås och vars verksamhet kan anses ha upphört:

Företagsnamn: Gallialaisten Retket / Binaud Pascal
Företagets FO-nummer: 1665909-6
Företagets registerbeteckning: 3174/04/Mj

Företagsnamn: Gambia-Matkat Oy Ab Ltd
Företagets FO-nummer: 1974129-8
Företagets registerbeteckning: 7865/05/MjMvU

Företagsnamn: Kainuun Elämysmatkat Ky
Företagets FO-nummer: 1933456-1 (verksamheten upphört)
Företagets registerbeteckning: 7611/05/MjMv

Företagsnamn: Länsi-Suomen Luontomatkailu Oy
Företagets FO-nummer: 1036271-8
Företagets registerbeteckning: 3345/00/MjMv

Företagsnamn: RD COMPANY Oy
Företagets FO-nummer: 1954486-8
Företagets registerbeteckning: 3381/05/MjMvU

Företagsnamn: Suomen Kausimatkat Oy
Företagets FO-nummer: 0557781-0
Företagets registerbeteckning: 2756/01/MjMv

Företagsnamn: Suunnittelutoimisto Projektori / Björkroth Tomas Mikael
Företagets FO-nummer: 1598890-4
Företagets registerbeteckning: 0256/04/MjMv

Företagsnamn: Oy Trail & Game Finland Ab
Företagets FO-nummer: 1594907-5
Företagets registerbeteckning: 1411/00/Mj

Genom att en upplysning publicerades i Officiella tidningen den 10 december 2012 och på Konsumentverkets webbplats den 11 december 2012 gavs företagen möjlighet att meddela att de fortfarande är verksamma.

Meddelande om borttagning ur registret publicerades i Officiella tidningen den 9 januari 2013. Samtidigt upplyste man om att företagen kan söka ändring i beslutet genom att anföra besvär hos förvaltningsrätten på företagets hemort. Besvär ska anföras inom 30 dagar från datumet för delfående av beslutet, det datumet borträknat. Företaget anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerats. Om företaget vill söka ändring i beslutet, ska det anföra besvär hos förvaltningsrätten före den 15 februari 2013.

Företaget kan beställa beslutet som det berörs av och anvisningar om sökande av ändring antingen från Konkurrens- och konsumentverket/tillsyn av paketreserörelser, PB 5, 00531 Helsingfors eller via e-post valmismatkat@kkv.fi. Beslutet och anvisningar om sökande av ändring kan också hämtas i adressen Aspnäsgatan 4 A, våning 7, 00530 Helsingfors.