Kasbonon lähettämistä perintäkirjeistä lukuisia yhteydenottoja – katso toimintaohjeet

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto ovat saaneet lukuisia yhteydenottoja Kasbono Oy:n lähettämistä perintäkirjeistä, joissa on vaadittu maksamattoman velan suorittamista yritykselle. Kyse on kauan sitten syntyneistä veloista, jotka Kasbono on ilmoittanut ostaneensa alkuperäisiltä velkojilta. Monet kirjeiden saajista pitävät kirjeen vaatimuksia perusteettomina tai ainakin epäselvinä. 

Perintätoimintaa harjoittavien yhtiöiden on ilmoittauduttava aluehallintoviraston ylläpitämään rekisteriin. Kasbonoa ei ole merkitty rekisteriin, mutta se on 3.8.2020 jättänyt aluehallintovirastolle hakemuksen rekisteriin merkitsemisestä. Aluehallintovirasto selvittää myös, harjoittaako Kasbono rekisteröinnin varaista perintätoimintaa, vaikka yritystä ei ole rekisteröity.

Toimintaohjeet perintäkirjeen saaneelle

Jos perintäkirjeessä vaaditun velan aiheellisuudesta, vanhentumisesta tai vaadittujen perintäkulujen kohtuullisuudesta on epäselvyyttä, voit pyytää selvityksen Kasbono Oy:ltä.

Velallisella on oikeus saada selvityksessä muun muassa seuraavat asiakirjat ja tiedot:

  • velkakirja, tilaussopimus tai muu velan perusteena oleva asiakirja
  • tieto velan vanhentumisen katkaisemisesta, esimerkiksi milloin perintäkirjeet on lähetetty ja mihin osoitteeseen
  • erittely vaadituista perintäkuluista
  • selvitys velan lyhennyksistä.

Jos vaadittu velka on mielestäsi kokonaan tai osittain aiheeton, voit riitauttaa sen. Riitauttaminen on mahdollista myös esimerkiksi silloin, jos velka on vanhentunut tai perintäkulut ovat kohtuuttomia. Tee riitautus Kasbonolle kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla, ja perustele viestissä, miksi pidät velkaa aiheettomana.

Kun velka on riitautettu, velkojan täytyy keskeyttää velan perintä asian selvittämiseksi tai viedä asia tuomioistuimeen. Tuomioistuin ratkaisee viime kädessä, pitääkö velallisen maksaa kyseinen velka.

Neuvontaa ja apua

Jos olet saanut Kasbonolta perintäkirjeen ja tarvitset ohjausta ja neuvontaa, voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvonta auttaa kuluttajavelkojen perintään liittyvissä ongelmatilanteissa.

Jos asia on laitettu vireille velkomuskanteella käräjäoikeudessa, voit pyytää avustamista oikeudessa tekemällä avustuspyynnön kuluttaja-asiamiehelle osoitteeseen kirjaamo@kkv.fi.

Lue lisää: 

Kasbono Oy:n lähettämät perintäkirjeet: tietoa kirjeiden saajille, Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 7.8.2020

Perusteettomasta laskusta tai perinnästä valittaminen