Kaupan kilpailulaki puhuttaa

Kilpailulakiin ollaan lisäämässä uutta säännöstä, jonka mukaan päivittäistavarakaupalla on määräävä markkina-asema, jos sen markkinaosuus Suomessa ylittää 30 %. Lakiehdotus on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Ehdotus on synnyttänyt paljon keskustelua, myös tiedotusvälineissä. Tämä on Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV:n) mielestä hyvä asia.

”Kilpailun toimivuus tai toimimattomuus vaikuttaa suoraan siihen, mihin voimme rahamme käyttää ja miten paljon sitä on käytettävissä. Kilpailulaki on taas yhteiskunnan asettama valvontanormisto, jonka avulla huolehditaan siitä, etteivät yritykset manipuloi kilpailua, estä sitä kokonaan toimimasta tai hyväksikäytä markkinavoimaansa tavalla, joka ei kuulu elinkeinovapauteen ja markkinatalouteen nojautuvaan yhteiskuntaan. Voisivat nämä asiat olla enemmänkin julkisen keskustelun kohteena”, sanoo KKV:n pääjohtaja Juhani Jokinen.

Helsingin Sanomien mielipideosastolla epäiltiin 24.5.2013, ettei kilpailulain uudistus palvele kuluttajaa. Kirjoittajan mukaan ”K- ja S- ryhmät eivät saa vaatia tavarantoimittajilta kilpailukykyisiä ostohintoja” ja että ”elintarviketeollisuus ilmoittaa hinnankorotuksista, jotka siirtyvät kuluttajahintoihin. Kauppaketjun ostajan pitäisi hyväksyä korotukset, koska kilpailulaki suojelee myyjää”.

”Olisiko todella niin, että määräävän aseman omaavat yritykset omissa ostoissaan maksavat kiltisti, mitä tavarantoimittaja pitää hyvänä vaatia tai että kilpailulaki siihen jopa velvoittaisi? Maksavatko esimerkiksi sähköverkkoyhtiöt sähkötarvikkeista, Alko hankinnoistaan tai VR junakalustosta mitä myyjät vaativat? Ei se niin toimi käytännössä, teoriassa eikä kilpailuoikeudessa”, sanoo Jokinen.

Lakiesityksen perusteluissa todetaan ostajanvoiman käyttämisen useallakin tavalla hyödyttävän kilpailua ja kuluttajia. Perusteluissa on myös käsitelty tilanteita, joissa ostajanvoiman käyttö saattaisi olla kiellettyä. Selvästi myös kerrotaan, että yksin siitä, että jostain tuotteesta maksetaan enemmän ja toisesta vähemmän, ei voida tehdä päätelmää aseman väärinkäytöstä. Edelleen lain perusteluista ilmenee, että kaupalla pitää edelleenkin olla mahdollisuus sellaisen myyntivalikoiman muodostamiseen, mitä ne itse pitävät parhaana kilpaillakseen markkinoilla kuluttajien suosiosta.

”Lakiesitys ei johda päivittäistavaroiden hintojen nostamiseen, ellei sitten ole tarkoitus väittää, että nykyinen hintataso perustuu menettelyyn, jota kilpailulaissa pidetään määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä. Tilanne ei onneksi ole näin lohduton ainakaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston tietojen mukaan”, Jokinen toteaa.

Hallituksen lakiesityksen HE 197/2012 vp sivulta 8 alkaen löytyy tietoa määräävän markkina-aseman väärinkäyttökiellon sisällöstä.