Keilahallipalveluille uudet yleiset sopimusehdot

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on laatinut keilahallipalveluita tarjoaville yrityksille yleiset sopimusehdot, jotka kuluttaja-asiamies on tarkastanut. Keilahallilla on jatkossa oikeus veloittaa asiakkaalta varausmaksu, jos hän ei peruuta varaustaan 24 tuntia ennen sen alkua.

Keilahallit ovat säännöllisesti kohdanneet tilanteita, joissa asiakkaat tekevät ratavarauksia mutta jättävät tulematta paikalle eivätkä peruuta varaustaan. Kun keilahalli on joutunut pitämään rataa asiakkaalle varattuna, se ei ole voinut ottaa vastaan muita asiakkaita. Tilanne on ollut epätyydyttävä sekä asiakkaille että keilahallipalveluita tarjoaville yrityksille. Osalla keilahalleista on ollut näitä tilanteita varten omia varaus- ja peruutusehtojaan, mutta yleiset, koko alaa koskevat ehdot ovat puuttuneet.

Uusissa, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimissa, 1.7.2013 voimaan tulevissa sopimusehdoissa on määritelty peruutustilanteiden ja saapumatta jättämisen seuraukset. Asiakas voi pääsääntöisesti peruuttaa varauksen ilman kustannuksia 24 tuntia ennen varauksen alkamisajankohtaa.

”Yleiset sopimusehdot luovat yhteiset pelisäännöt keilahallin ja asiakkaan välille. Ehdot sitouttavat asiakasta käyttämään varauksensa tai ilmoittamaan keilahallille ajoissa varauksen peruuttamisesta”, korostaa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n lakimies Sami Hämäläinen.

Sopimusehdot tarkastanut kuluttaja-asiamies on korostanut erityisesti sitä, että varauksen peruuttamatta jättäminen ei saa johtaa kuluttajan kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen. Esimerkiksi sairaustapauksessa kuluttajan pitää voida peruuttaa varaus myöhemminkin kuin 24 tuntia ennen sen alkamista.

Kuluttajalle on myös kerrottava ehdosta ennen varauksen tekemistä niin selvästi, ettei erehtymisen vaaraa ole.
”Ei riitä, että asiasta mainitaan sopimusehdoissa, vaan se on tuotava erikseen esiin puhelin- tai nettivarauksen yhteydessä”, toteaa kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen.

Sopimusehdoissa on myös muun muassa määritelty, millainen vastuu keilahallilla on palvelun virheistä, kuten keilaradan käyttökatkosta sekä asiakkaan omaisuudesta kuten asiakkaan keilapallolle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Keilahallien yleiset varaus- ja peruutusehdot