Nya allmänna avtalsvillkor för bowlinghallstjänster

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry har utarbetat allmänna avtalsvillkor som konsumentombudsmannen har granskat för företag som erbjuder bowlinghallstjänster. En bowlinghall har i fortsättningen rätt att debitera en bokningsavgift av kunden om denne inte avbokar sin reservering 24 timmar innan den börjar.

Bowlinghallarna har regelbundet råkat ut för situationer där kunderna bokar banor, men låter bli att komma och inte avbokar sin reservering . När bowlinghallen har varit tvungen att hålla en bana reserverad för en kund har den inte kunnat ta emot andra kunder. Situationen är otillfredsställande både för kunden och för företaget som erbjuder bowlinghallstjänster. En del av hallarna har för dessa situationer haft egna boknings- och avbokningsvillkor, men allmänna villkor för hela branschen har saknats.

I de nya avtalsvillkoren som Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry har utarbetat och som träder i kraft den 1 juli 2013 har följderna av avbokningssituationer och kundens uteblivande definierats. I regel kan kunden avboka sin reservering utan kostnader 24 timmar innan den bokade tiden börjar.

”De allmänna avtalsvillkoren skapar gemensamma spelregler mellan bowlinghallen och kunden. Villkoren binder kunden till att utnyttja sin bokning eller att meddela bowlinghallen om sin avbokning i tid” betonar jurist Sami Hämäläinen vid Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Konsumentombudsmannen som granskat avtalsvillkoren har särskilt poängterat att då konsumenten inte utnyttjar sin bokning får det inte leda till orimliga följder för honom eller henne. Till exempel i sjukdomsfall ska konsumenten kunna avboka sin reservering senare än 24 timmar innan den bokade tiden börjar.

Konsumenten ska också informeras om villkoren innan bokningen görs så tydligt att det inte finns risk för missförstånd. ”Det räcker inte med att saken nämns i avtalsvillkoren, utan den ska tas särskilt upp i samband med en telefon- eller onlinebokning” konstateras konsumentombudsman Päivi Hentunen.

I avtalsvillkoren har också bland annat definierats vilket ansvar bowlinghallen har för felaktigheter, till exempel avbrott i användningen av en bowlingbana, samt ansvaret för kundens egendom, till exempel eventuella skador som orsakas kundens bowlingboll.

Allmänna avtalsvillkor för bowlinghallstjänster (på finska)