KHO korotti Leipuriliitolle vakavasta kilpailunrikkomuksesta määrättyä seuraamusmaksua

Korkeimman hallinto-oikeuden 20.8.2019 antaman päätöksen mukaan Leipuriliiton hintasuosituksissa oli kyse vakavasta kilpailunrikkomuksesta. Valtakunnallisen toimialajärjestön hintasuositusten tavoitteena oli leipomotuotteiden hintojen korottaminen koko Suomessa. KHO:n mukaan Leipuriliitto ylitti sen, mitä voidaan pitää toimialayhdistyksen tavanomaisena tiedottamisena.

Leipuriliitto kehotti viestinnällään hinnankorotuksiin. Osa kannanotoista sisälsi korotuksiin liittyviä prosenttilukuja, näiden vaihteluvälejä tai tietoja muiden alan toimijoiden suunnittelemien hinnankorotusten tasosta. Leipuriliitto pyrki näin korottamaan leipomotuotteiden hintatasoa.

KHO vahvisti, että Leipuriliiton menettelyssä oli kyse vakavasta, yli kolme vuotta kestäneestä kilpailunrikkomuksesta, jonka tarkoituksena oli vähentää kilpailua. KHO korotti markkinaoikeuden määräämän 15 000 euron seuraamusmaksun 30 000 euroon. KKV oli esittänyt Leipuriliitolle yli 40 000 euron seuraamusmaksua.

”KKV on tyytyväinen siihen, että KHO totesi viraston esityksen mukaisesti Leipuriliiton syyllistyneen vakavaan kilpailunrajoitukseen ja korotti markkinaoikeuden määräämää seuraamusmaksua. Nykyinen lainsäädäntö ei kuitenkaan mahdollista riittävän korkeaa sakkotasoa toimialayhdistyksille, vaikka hintasuosituksilla pyritään nostamaan hintatasoa niillä markkinoilla, joilla jäsenyritykset toimivat. Hintasuositukset ovat omiaan nostamaan kuluttajien ja muiden asiakkaiden maksamaa hintaa, kuten muutkin kartellit”, sanoo KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo.

Kilpailuviranomaisten toimivaltuuksia koskeva ns. ECN+-direktiivi tulee jatkossa helpottamaan riittävän suurien seuraamusmaksujen määräämistä myös toimialajärjestöille, sillä sen mukaan myös jäsenten liikevaihdot voidaan huomioida seuraamusmaksun tasossa.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Pääjohtaja Kirsi Leivo, p. 029 505 3351
Tutkimuspäällikkö Juuli Broms, p. 029 505 3709
etunimi.sukunimi@kkv.fi