Markkinaoikeus määräsi Leipuriliitolle sakkoja kielletyistä hintasuosituksista

Markkinaoikeus määräsi Suomen Leipuriliitto ry:lle 15 000 euron seuraamusmaksun liiton vuosina 2007–2011 antamista lainvastaisista hintasuosituksista. Markkinaoikeuden päätös on Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) seuraamusmaksuesityksen mukainen, mutta seuraamusmaksu jäi esitettyä alhaisemmaksi.

Markkinaoikeuden päätöksen mukaan muun muassa Leipuriliiton lehdistötiedotteet, jäsenkirjeet ja Leipuri-lehden pääkirjoitukset ovat sisältäneet suosituksia, joiden tarkoituksena on ollut leipomotuotteiden hintojen korottaminen valtakunnallisesti. Suositukset hintojen korottamisesta kuuluvat luonteeltaan vakavimpiin kilpailunrajoituksiin.

Toimialaliiton antamissa kielletyissä hintasuosituksissa on kyse kartelliin rinnastettavasta kilpailijoiden välisestä kielletystä yhteistyöstä. Tällaiset suositukset ovat omiaan yhdenmukaistamaan alalla toimivien yhtiöiden hinnoittelua ja kannustamaan hintojen nostamiseen yhtiöiden omasta kustannusrakenteesta riippumatta. KKV on aiemmin puuttunut esimerkiksi Hiusyrittäjät ry:n ja Kodinkonehuoltojen liiton kilpailulain vastaiseen toimintaan.

Virasto päättää perehdyttyään päätökseen, valittaako se sakon määrästä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:121/16
KKV:n tiedote 24.6.2015

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Johanna Nyländen, p. 029 505 3606
Ylijohtaja Timo Mattila, p. 029 505 3332
etunimi.sukunimi@kkv.fi