HFD höjde Bageriförbundets påföljdsavgift för allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna

Enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut av den 20 augusti 2019 utgjorde Finlands Bageriförbunds prisrekommendationer en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna. Syftet med den nationella branschorganisationens prisrekommendationer var att höja priset på bageriprodukter i hela landet. Enligt HFD överskred Finlands Bageriförbund gränsen för vad som kan anses vara sedvanlig information från en branschorganisation.

Finlands Bageriförbund uppmanade till prishöjningar i sin kommunikation. En del ställningstaganden innehöll procenttal för höjningarna, deras variationsintervall eller information om nivån på planerade prishöjningar hos andra aktörer i branschen. Förbundet försökte därmed höja prisnivån på bageriprodukter.

HFD bekräftade att Finlands Bageriförbunds förfarande var en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna för över tre år i syfte att minska konkurrensen. HFD höjde påföljdsavgiften som marknadsdomstolen fastställt från 15 000 till 30 000 euro. KKV hade framställt en påföljdsavgift på över 40 000 euro.

”KKV är nöjt med att HFD i enlighet med verkets förslag konstaterade att Finlands Bageriförbund gjort sig skyldigt till en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna och höjde påföljdsavgiften som marknadsdomstolen hade fastställt. Den gällande lagstiftningen möjliggör ändå inte tillräckligt höga böter för branschorganisationer, även om prisrekommendationer ges i syfte att höja prisnivån på denna marknad där medlemsföretagen verkar. Prisrekommendationer är ägnade att höja det pris som konsumenterna och andra kunder betalar, precis som i andra karteller”, säger KKV:s generaldirektör Kirsi Leivo.

Framöver kommer det så kallade ECN+-direktivet om konkurrensmyndigheternas befogenheter att göra det lättare att påföra tillräckligt stora påföljdsavgifter även för branschorganisationer, eftersom det medger att även organisationers medlemmarnas omsättning kan beaktas när påföljdsavgiftens belopp fastställs.

Läs mer:

Mer information:

Generaldirektör Kirsi Leivo, tfn 029 505 3351,
Forskningschef Juuli Broms, tfn 029 505 3709,
fornamn.efternamn@kkv.fi