KHO vahvisti KKV:n Paraisten kaupungille esittämän seuraamusmaksun laittomasta suorahankinnasta

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on 17.12.2020 antamallaan ratkaisulla hylännyt Paraisten kaupungin markkinaoikeuden päätöstä koskevan valituksen.  Markkinaoikeuden määräämä 200 000 euron seuraamusmaksu laittomasta suorahankinnasta sekä sopimuskauden lyhennys jäivät siis voimaan. Kyseessä on ensimmäinen KHO:n ratkaisu, joka liittyy KKV:n tekemään esitykseen hankinta-asioissa.

KKV esitti 10.4.2018 markkinaoikeudelle 200 000 euron seuraamusmaksun määräämistä Paraisten kaupungille EU-kynnysarvot ylittävästä hankintalain vastaisesta suorahankinnasta. Paraisten kaupunki oli ostanut palveluja kilpailuttamatta yhtiöltä, jonka se virheellisesti katsoi olevan sidosyksikköasemassa.

Markkinaoikeus määräsi 29.3.2019 Paraisten kaupungille KKV:n esityksen mukaisesti 200 000 euron seuraamusmaksun. Lisäksi sopimuskausi määrättiin päättymään seitsemän kuukauden kuluttua päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Paraisten kaupunki valitti markkinaoikeuden ratkaisusta, mutta KHO hylkäsi valituksen.

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Max Jansson, p. 029 505 3688
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Lisää aiheesta: