Kilpailu- ja kuluttajavirasto on suorittanut tarkastuksen Energiateollisuus ry:ssä

Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) on vireillä tutkinta, joka koskee Energiateollisuuden antamaa suositusta sähkön siirron aikajaotuksen yhdenmukaistamisesta. Virasto tutkii, onko Energiateollisuuden piirissä rajoitettu kilpailua sopimalla sähkön siirron ja sähkön myynnin aikajaotuksen yhdenmukaistamisesta suosituksen mukaiseksi.

Asian selvittämiseksi KKV on suorittanut tarkastuksen Energiateollisuus ry:ssä. Tarkastus on kil­pai­lu­lain mu­kai­nen sel­vi­tys­toi­mi. Tar­kas­tus ei ole osoi­tus sen koh­tee­na olevan toimijan syyl­li­syy­des­tä lain­vas­tai­seen toi­min­taan.

KKV an­taa rat­kai­sun­sa me­net­te­ly­ta­van lain­mu­kai­suu­des­ta myö­hem­min tar­kas­tuksen ja mui­den asias­sa teh­tä­vien sel­vi­tys­ten jäl­keen. Vi­ras­to ei kom­men­toi sel­vi­tys­ten si­säl­töä tut­kin­nan ol­les­sa kes­ken.

Li­sä­tie­to­ja:

Tutkimuspäällikkö Henrikki Oravainen, p. 029 505 3366
Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen, p. 029 505 3621