Konkurrens- och konsumentverket utförde en inspektion i Finsk Energiindustri rf

Vid Konkurrens- och konsumentverket (KKV) pågår en inspektion som gäller Energiindustrins rekommendation om att harmonisera tidsfördelningen för elöverföring, Verket undersöker om konkurrensen har begränsats inom Finsk Energiindustri genom överenskommelser om harmonisering av elöverföring och elförsäljning i enlighet med rekommendationen.

För att utreda ärendet har KKV utfört en inspektion i Finsk Energiindustri rf. Inspektionen är en utredningsåtgärd i enlighet med konkurrenslagen. Inspektionen är inte ett tecken på att aktören som är föremål för inspektionen skulle göra sig skyldig till lagstridig verksamhet.

Konkurrens- och konsumentverket ger sitt avgörande om huruvida förfaringssättet är lagenligt senare efter att inspektionen och andra utredningar är färdiga. Verket kommenterar inte innehållet i utredningar medan undersökningen pågår.

Mer information:

Forskningschef Henrikki Oravainen, tfn 029 505 3366
Biträdande direktör Valtteri Virtanen, tfn 029 505 3621