Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkastukset TeliaSonera Finland Oyj:ssä, DNA Oy:ssä ja Suomen Yhteisverkko Oy:ssä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 4.11.2014 alkaen toimittanut tarkastukset TeliaSonera Finland Oyj:ssä, DNA Oy:ssä ja Suomen Yhteisverkko Oy:ssä. Tarkastusten tarkoituksena on selvittää, onko yhtiöiden 20.8.2014 julkistamassa verkkoyhteistyössä kysymys kilpailulain ja/tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kieltämästä menettelystä.

Kilpailulain mukainen tarkastus on Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitystoimi. Tarkastus ei ole osoitus sen kohteena olevan yrityksen syyllisyydestä lainvastaiseen toimintaan. Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa asiassa ratkaisun myöhemmin tarkastuksen ja muiden asiassa tehtävien selvitysten jälkeen. Virasto ei kommentoi epäilynsä eikä selvitystensä sisältöä tutkinnan ollessa kesken.