Konkurrens- och konsumentverkets kontroller hos TeliaSonera Finland Oyj, DNA Oy och Suomen Yhteisverkko Oy

Konkurrens- och konsumentverket har sedan den 4 november 2014 utfört kontroller hos TeliaSonera Finland Oyj, DNA Oy och Suomen Yhteisverkko Oy. Syftet med kontrollerna är att utreda om det i det nätsamarbete som bolagen offentliggjorde 20.8.2014 är fråga om ett förfarande som förbjuds i konkurrenslagen och/eller Europeiska unionens avtal om funktionssätt.

Kontrollen av hur konkurrenslagen följs är Konkurrens- och konsumentverkets utredningsåtgärd. Kontrollen är inte ett tecken på att företaget som kontrolleras skulle göra sig skyldigt till lagstridig verksamhet. Konkurrens- och konsumentverket ger beslut i ärendet senare efter att kontrollen och andra utredningar är färdiga. Verket kommenterar inte sina misstankar eller innehållet i sina utredningar så länge undersökningar pågår.