Kilpailuneutraliteettia koskeva kilpailulain muutosesitys lausunnoille

Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivalta julkisen sektorin elinkeinotoiminnan valvonnassa laajenee, ehdotetaan työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemassa kilpailulain muutosesityksessä. Tavoite on kansallisen valvonnan avulla turvata kilpailuneutraliteetti eli tasapuolinen kilpailu julkisen ja yksityisen sektorin yritysten välillä. Ministeriö lähetti lakiesityksen lausunnoille 20.2.2013.

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta