Lagförslaget om konkurrensneutralitet på remiss

Konkurrens- och konsumentverkets behörighet i tillsynen över den offentliga sektorns näringsverksamhet ska utvidgas, föreslås det i ett förslag till ändring av konkurrenslagen, som beretts av arbets- och näringsministeriet. Syftet är att genom nationell tillsyn trygga konkurrensneutraliteten, dvs. en jämlik konkurrens mellan företagen inom den offentliga och den privata sektorn. Ministeriet sände lagförslaget på remiss den 20 februari 2013.

Läs mera:
Arbets- och näringsministeriets meddelande