Kirsi Leivo jatkaa KKV:n pääjohtajana ja Katri Väänänen kuluttaja-asiamiehenä

Valtioneuvosto on 12.10.2023 nimittänyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) pääjohtajaksi oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kirsi Leivon sekä kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtajaksi ja kuluttaja-asiamieheksi oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Katri Väänäsen. Pääjohtaja johtaa ja kehittää KKV:n toimintaa niin, että virasto hoitaa sille kuuluvat tehtävät tuloksellisesti. Kuluttaja-asiamies turvaa kuluttajien asemaa ja valvoo kuluttajien suojaksi säädettyä lainsäädäntöä.

Kirsi Leivo jatkaa KKV:n pääjohtajana 1.11.2023 alkaen ja Katri Väänänen kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtajana ja kuluttaja-asiamiehenä 15.10.2023 alkaen. Virat täytetään viideksi vuodeksi.

Kirsi Leivo on toiminut KKV:n pääjohtajana vuodesta 2018 ja tätä ennen muissa esihenkilötehtävissä KKV:ssä ja sen edeltäjässä Kilpailuvirastossa. KKV varmistaa, että markkinat toimivat mahdollisimman tehokkaasti ja reilusti kansantalouden ja kuluttajien eduksi. Virasto keskittää voimavaransa veronmaksajien hyödyn kannalta olennaisille alueille. Tällaisia ovat viime vuosina olleet muun muassa julkiset hankinnat, apteekkimarkkinat ja rahapelaaminen.

Jatkan mielelläni työtä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kehittämiseksi yhdessä koko henkilöstömme kanssa. Kiinnostavia haasteita tarjoavat esimerkiksi digitalisaatiokehitys, sidosryhmien odotusten kasvu, yhä voimistuva kilpailu osaavista työntekijöistä ja hybridiajan muuttunut työyhteisö. KKV:lle on erityisen tärkeää, että ajamme aina yleistä etua ja toimimme riippumattomasti kuluttajien ja kansantalouden hyväksi. Pohjaamme päätöksemme ja kannanottomme huolella selvitettyyn tietoon hyödyntäen koko viraston osaamista.

Kirsi Leivo, KKV:n pääjohtaja

Katri Väänänen on toiminut kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtajana ja kuluttaja-asiamiehenä vuodesta 2018. Hänellä on myös yli 20 vuoden kokemus asiantuntija- ja johtajatehtävistä KKV:ssä ja sen edeltäjässä Kuluttajavirastossa.

Kuluttaja-asiamies valvoo erityisesti markkinointia ja sopimusehtoja ja puuttuu ongelmiin toimialoilla, jotka ovat kuluttajien kannalta erityisen merkittäviä tai joilla voidaan olettaa yleisimmin esiintyvän ongelmia. Tavoitteena on tasapainottaa kuluttajien ja yritysten välistä suhdetta ja saada yritykset lopettamaan lainvastaiset menettelyt.

Olen iloinen siitä, että saan jatkaa tätä merkittävää työtä kuluttajien aseman turvaamiseksi ja parantamiseksi huippuasiantuntijoidemme kanssa. Kuluttajansuojasääntelyä on uudistettu paljon viime vuosina, mutta kestävään kehitykseen, digipalveluihin ja tekoälyyn liittyy vielä paljon ratkaistavia kysymyksiä

Katri Väänänen, kuluttaja-asiamies

Kirsi Leivo

Pääjohtaja

Katri Väänänen

Ylijohtaja, kuluttaja-asioiden vastuualue