KKV antoi Kainuun sotelle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) antoi 25.4.2022 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle huomautuksen haavan alipainehoitoon liittyvien laitteiden ja tarvikkeiden suorahankinnoista. Hankintayksikkö perusteli suorahankintoja teknisellä syyllä ja koekäytöllä, mutta nämä suorahankintaperusteet eivät viraston arvion mukaan soveltuneet hankintoihin.

Kainuun sote hankki haavan alipainehoitoon liittyviä laitteita ja tarvikkeita kilpailuttamatta vuosien 2018–2021 aikana. Suorahankintojen vuosittainen arvo oli noin 67 000–133 000 euroa.

Hankintoja tehtiin kilpailuttamatta pääosin alkuperäiseltä laitetoimittajalta, sillä kuntayhtymän mukaan terveydenhuollossa käytössä olevan laitekannan vuoksi vain laitteiden alkuperäinen toimittaja pystyi toimittamaan haavojen alipainehoitoon liittyvät tarvikkeet. Valtaosa suorahankinnoista koski kuitenkin kertakäyttöisiä tuotteita, joita ei kytketä vanhaan laitekantaan. KKV katsoi, että kuntayhtymä olisi voinut hankkia tuotteita myös muilta toimittajilta.

Kainuun sote hankki lisäksi vuonna 2021 kertakäyttöisiä alipainehoitolaitteita suorahankintana toiselta toimittajalta koekäyttöön tulevaa kilpailutusta varten. Suorahankinta voi olla mahdollinen, jos tuote on valmistettu vain kokeiluun. Suorahankintaperuste ei KKV:n mukaan soveltunut hankintaan, sillä kyse ei ollut koekäyttöön valmistetusta erästä, vaan jo markkinoilla olevista tuotteista.

KKV katsoi päätöksessään, että hankintayksikkö oli laiminlyönyt hankintalain mukaisen velvollisuutensa kilpailuttaa hankinnat. KKV antoi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: 

Heikki Puttonen

Erityisasiantuntija

Max Jansson

Tutkimuspäällikkö