KKV gav samkommunen för social- och hälsovården i Kajanaland en anmärkning om underlåtelse att följa upphandlingslagen

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) gav 25.4.2022 samkommunen för social- och hälsovården i Kajanaland en anmärkning för direktupphandling av apparater och tillbehör med anknytning till undertrycksbehandling av sår. Den upphandlande enheten motiverade direktupphandlingarna med tekniska skäl och provanvändning, men dessa grunder för direktupphandling var enligt ämbetsverkets bedömning inte lämpliga för upphandlingarna.

Kajanalands social- och hälsovårds samkommun skaffade utrustning och förnödenheter för undertrycksbehandling av sår utan konkurrensutsättning under 2018–2021. Det årliga värdet på direktupphandlingarna var cirka 67 000–133 000 euro.

Upphandlingarna gjordes utan konkurrensutsättning huvudsakligen av den ursprungliga leverantören, eftersom endast den ursprungliga leverantören av apparaterna enligt samkommunen kunde leverera utrustning för undertrycksbehandling av sår på grund kompabilitet med den utrustning som redan användes inom hälso- och sjukvården. Största delen av direktupphandlingarna gällde dock engångsprodukter som inte kopplas till den gamla apparatbasen. KKV ansåg att samkommunen kunde ha skaffat produkter även från andra leverantörer.

Kajanalands social- och hälsovårds samkommun skaffade dessutom 2021 engångsapparater för undertrycksbehandling som direktupphandling från en annan leverantör. Direktupphandling kan vara möjligt om produkten endast är tillverkad för provanvändning. Enligt KKV var grunden för direktupphandling inte lämplig för upphandlingen, eftersom det inte var fråga om ett parti som tillverkats för provanvändning, utan om produkter som redan fanns på marknaden.

KKV ansåg i sitt beslut att den upphandlande enheten hade försummat sin skyldighet enligt upphandlingslagen att konkurrensutsätta upphandlingarna. KKV gav samkommunen för social- och hälsovård i Kajanaland en anmärkning om att upphandlingslagen inte följts.

Mer information: 

E-postaddreser är i följande form: förnamn.efternamn@kkv.fi

Heikki Puttonen

Specialsakkunnig

Max Jansson

Forskningschef