KKV antoi Loviisan kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) arvioi, että Loviisan kaupunki toimi hankintalain vastaisesti hankkiessaan maa-aineksia kilpailuttamatta vuosien 2022–2024 aikana.

Kaupunki osti maa-aineksia tiettyihin rakennusprojekteihin neljältä eri yritykseltä. Hankinnoista ei julkaistu hankintailmoituksia tai tehty kirjallisia hankintapäätöksiä tai -sopimuksia. Hankintojen kokonaisarvo oli vuonna 2022 noin 213 000 euroa ja vuonna 2023 noin 176 000 euroa.

Kaupunki totesi selvityksessään, että yrityksiltä on ennen hankintoja kysytty yksikköhinnat. Yritykset ovat valikoituneet toimittajiksi, koska ne ovat olleet kussakin tapauksessa kokonaistaloudellisesti edullisimpia vaihtoehtoja. Tarkkaa tietoa tilaustavoista tai tilausten ehdoista ei kuitenkaan ole saatavissa, sillä tilauksia on tehty sähköpostitse sellaisten henkilöiden kanssa, jotka eivät enää ole kaupungin palveluksessa.

KKV katsoi, että maa-ainesten hankinnat muodostivat luontevan hankintakokonaisuuden, jonka arvo ylitti hankintalain mukaisen kynnysarvon. Mikään hankintalain suorahankintaperuste ei myöskään soveltunut hankintaan. Hankinta olisi siten pitänyt kilpailuttaa.

”Yksittäisistä hankinnoista muodostuu helposti vuositasolla merkittäviä kokonaisuuksia, joiden arvo ylittää hankintalain kilpailutusrajan. Siksi myös sopimushallinta on tärkeää julkisissa hankinnoissa.”

Jenna Nylander, johtava asiantuntija

KKV antoi Loviisan kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.