KKV antoi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja Utsjoen kunnalle huomautukset lainvastaisista suorahankinnoista

Kilpailu ja kuluttajavirasto (KKV) antoi 9.2.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja Utsjoen kunnalle huomautukset hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PSHP) hankinnat koskivat yksilöllisesti valmistettavia ortopedisiä jalkineita, Utsjoen kunnan rakennustöiden valvontaa.

Ortopedisia jalkineita hankittiin ilman kilpailutusta

PSHP hankki yksilöllisesti valmistettavia ortopedisiä jalkineita ilman kilpailutusta vuonna 2021 yhteensä noin 422 000 eurolla. Hankintamäärät kasvoivat aikaisempiin vuosiin verrattuna, sillä vastuu yksilöllisesti valmistettavien apuvälineiden hankinnoista oli siirtynyt vuoden 2021 alusta kuntayhtymän jäsenkunnilta PSHP:n organisaatiossa toimivalle maakunnalliselle apuvälinekeskukselle.

KKV katsoi päätöksessään, että PSHP:n olisi tullut ottaa huomioon maakunnallisen apuvälinekeskuksen palveluiden piiriin siirtyvien jäsenkuntien aikaisempien vuosien hankintojen suuruusluokka osana vuoden 2021 hankintojen ennakoidun arvon määrittelyä ja kilpailuttaa hankinnat osana toiminnan laajentumiseen liittyvää muuta valmistautumista. Vuoden 2021 hankintoihin ei ole ollut hankintalain mukaista suorahankintaperustetta. KKV antoi PSHP:lle huomautuksen hankintalain vastaisesta suorahankinnasta.

Rakennustöiden valvontapalveluita suorahankintana

Utsjoen kunta hankki koulujen ja monitoimitalojen rakennustöiden valvontapalveluita kilpailuttamatta. Kunta teki hankinnoista kaksi sopimusta, joista heinäkuussa 2020 tehtyyn sopimukseen perustuvien hankintojen arvo oli yhteensä noin 97 380 euroa. Utsjoen kunta oli arvioinut rakennustöiden valvonnan hankintojen alittavan kansalliset kynnysarvot. Hankintojen arvo oli myös kasvanut odotettua suuremmaksi muun muassa urakoitsijan konkurssin vuoksi.

KKV katsoi päätöksessään, ettei hankintoihin ole ollut hankintalain mukaista suorahankintaperustetta. Ennakoimattomasta lisätyöstä huolimatta hankintojen arvo ylitti selvästi kansallisen kynnysarvon 60 000 euroa. Kunnan olisi tullut kiinnittää huomiota ennakoidun arvon huolelliseen laskemiseen ja kilpailuttaa rakennustöiden valvontapalvelut hankintalain mukaisesti. KKV antoi Utsjoen kunnalle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Johanna Kirveskoski, p. 029 505 3710 (Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä koskeva asia)
Erityisasiantuntija Elisa Aalto, p. 029 505 3683 (Utsjoen kuntaa koskeva asia)
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Lue lisää hankintojen valvonnasta.