KKV ei löytänyt näyttöä Postin saalistushinnoittelusta osoitteettoman jakelun markkinoilla

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on selvittänyt, onko Posti Oy käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa myyden mainosjakelua asiakkailleen todellisia kustannuksia halvemmalla. KKV:n selvityksissä ei saatu näyttöä siitä, että Postin menettely johtaisi kilpailun rajoittumiseen.

Suomen Suoramainonta Oy (SSM) teki KKV:lle vuonna 2017 toimenpidepyynnön, jossa se pyysi selvittämään, onko Posti syyllistynyt kiellettyyn saalistushinnoitteluun osoitteettoman jakelun markkinoilla. Toimenpidepyynnössä esitettiin, että Posti myy Kotisuora-tuotettaan etenkin suurimmille asiakkailleen alle kustannusten ja pyrkii näin poissulkemaan SSM:n markkinoilta. Kotisuora-tuotteessa on kyse mainosjakelusta Postinen-lehden välissä. SSM:n mukaan Postin saalistushinnoittelu on pakottanut SSM:n alentamaan omia hintojaan ja näin vaikeuttanut sen toimintaa.

KKV selvitti Postin Kotisuora-tuotteen hinnoittelua ja toteutti asiassa taloustieteellisen analyysin. KKV:n analyysin perusteella hinnoittelu on ollut kannattavaa ja mainosjakelun hinta on kattanut kustannukset. Selvityksissä ei saatu myöskään näyttöä siitä, että Posti olisi toiminnallaan pyrkinyt markkinoiden sulkemiseen.

KKV on päättänyt asian tutkinnan. Asia voidaan kuitenkin ottaa uudelleen käsiteltäväksi, mikäli ilmenee uutta tietoa, jonka perusteella on syytä epäillä Postin menettelyn olevan kilpailulain vastaista.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Asiantuntija Annastina Hellsten, p. 029 505 3015,
etunimi.sukunimi@kkv.fi