Menettely osoitteettoman jakelun markkinoilla

Päivämäärä

30.3.2020

Diaarinumero

KKV/692/14.00.00/2017

Osapuolet

Posti Oy

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvitti Posti Oy:n menettelyä osoitteettoman jakelun markkinoilla. Selvityksissä ei saatu näyttöä siitä, etä menettely johtaisi kilpailun rajoittumiseen