KKV esittää Attendolle noin 4,4 miljoonan euron seuraamusmaksua yritystarkastuksen vastustamisesta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että markkinaoikeus määrää Attendo Suomi Oy:lle noin 4,4 miljoonan euron seuraamusmaksun. Attendo vastusti KKV:n kilpailulain nojalla tekemää tarkastusta, kun sen työntekijä poisti työkäytössä olleesta puhelimestaan tietoja tarkastuksen alkamisen jälkeen.

KKV teki Attendossa ja eräissä muissa hoiva-alan yrityksissä ja alan toimialajärjestössä ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia 12.1.2023 alkaen. Tarkastuksilla KKV pyrki selvittämään, ovatko yritykset osallistuneet kilpailulaissa kiellettyyn yhteistyöhön ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen markkinoilla. KKV tiedotti kilpailunrajoitusepäilyä koskevasta tutkinnasta tammikuussa.

KKV voi kilpailulain nojalla tehdä ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia yrityksiin epäillessään kilpailurikkomusta. KKV voi tarkastuksella tutkia kaikki yrityksen liiketoimintaan liittyvät asiakirjat, mukaan lukien yrityksen viestienvaihdon.

Tammikuun 2023 tarkastuksen aikana Attendon työntekijä, jonka viestienvaihtoa tarkastuksella oli määrä tutkia, poisti puhelimestaan työhön liittyviä WhatsApp-keskusteluja sekä puhelulokin. KKV:n toimittamat tarkastukset kohdistuvat keskeisesti digitaalisessa muodossa olevaan sähköiseen viestintään, mikä korostaa rikkomuksen vakavuutta, koska digitaalinen aineisto on helposti tuhottavissa.

Tietojen poistamisen käytyä ilmi Attendo teki KKV:n kanssa yhteistyötä poistettujen keskusteluiden palauttamiseksi. KKV huomioi yhteistyön Attendolle esitettävän seuraamusmaksun suuruudessa.

Ensimmäinen menettelyä koskevien säännösten rikkomisesta tehty seuraamusmaksuesitys

KKV on kesäkuusta 2021 lähtien voinut esittää elinkeinonharjoittajalle seuraamusmaksua menettelyä koskevien säännösten rikkomisesta. Seuraamusmaksu menettelyrikkomuksesta voi olla enintään yhden prosentin yrityksen liikevaihdosta. KKV esittää seuraamusmaksua menettelyrikkomuksesta nyt ensimmäistä kertaa.

”Tarkastuksen vastustaminen tietoja poistamalla on moitittava ja vakava rikkomus. Kun yritykselle voidaan kilpailulain nojalla määrätä kilpailunrajoituksesta jopa 10 prosenttiin liikevaihdosta nouseva seuraamusmaksu, yritykselle ei saa olla houkuttelevaa pyrkiä välttämään mahdollista seuraamusmaksua hävittämällä tietoja tarkastuksen alettua.”

Ylijohtaja Timo Mattila

KKV esittää Attendolle 4 373 760 euron seuraamusmaksua. Seuraamusmaksun määräämisestä päättää markkinaoikeus.

Lisätietoja 

Juuli Broms

Johtaja, yksikön päällikkö

Pekka Mattila

Tutkimuspäällikkö

Virkavapaalla 20.6.2024–3.8.2025.

Vilhelmiina Ihamäki

Johtava asiantuntija

Petra Liesvirta-Putkonen

Erityisasiantuntija