KKV selvittää ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen markkinoita

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on toimittanut tammikuussa 2023 ja tammikuussa 2024 tarkastuksia eräiden hoivapalveluita tarjoavien yritysten toimitiloissa sekä alan toimialajärjestössä. KKV selvittää, ovatko alan toimijat osallistuneet kilpailulain 5 §:ssä kiellettyyn yhteistyöhön ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen markkinoilla.

Kilpailulain 35 §:n mukainen tarkastus on KKV:n selvitystoimi. Tarkastus ei ole osoitus sen kohteena olevan elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän syyllisyydestä lainvastaiseen toimintaan.

KKV antaa ratkaisunsa yritysten menettelytapojen lainmukaisuudesta myöhemmin tarkastuksien ja muiden asiassa tehtävien selvitysten jälkeen. KKV ei kommentoi tutkintaa sen ollessa kesken. KKV ottaa kuitenkin vastaan lisätietoja markkinasta.

Tutkintaan liittyvät yhteydenotot: 

Juuli Broms

Johtaja, yksikön päällikkö

Minna-Maija Vainikka

Johtava asiantuntija