KKV esittää seuraamusmaksuja autokouluille hintakartellista ja hintasuosituksesta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 300 000 euron seuraamusmaksut Uudenmaan Autokouluyhdistys ry:lle ja kahdeksalle autokoululle. Uudenmaan Autokouluyhdistys ja sen hallitukseen kuuluneet kuusi autokoulua kannustivat autokouluja korottamaan hintoja. Porvoossa hintasuositus johti kolmen autokoulun hintakartelliin.

KKV:n selvitysten mukaan Uudenmaan Autokouluyhdistys ja yhdistyksen hallituksessa edustettuina olleet kuusi autokoulua suosittelivat alalla toimiville yrityksille korotuksia B-korttiopetuksen hintaan. Lisäksi Porvoossa vuoden 2014 syksyllä aloittaneita uusia toimijoita kehotettiin korottamaan hintojaan, jotta vanhat yrittäjät eivät joutuisi laskemaan omiaan. Hintojen korottamista esitettiin yhdistyksen järjestämissä alueellisissa keskustelu- ja koulutustilaisuuksissa.

Porvoolaiset autokoulut Porvoon Autokoulu, Drivers’ Club ja Auto-opisto nostivat yhteisellä sopimuksella B-korttiopetuksen kokonaishintaa vuoden 2013 tammikuussa voimaan tulleen lakiuudistuksen yhteydessä noin 600 eurolla. Nämä yritykset noudattivat sovittua hintatasoa siihen asti, kun kaksi uutta toimijaa aloitti toimintansa Porvoossa syksyllä 2014 ja yrittivät silloin saada uudetkin toimijat nostamaan B-kortin perusvaiheen hintaa 300–400 eurolla.

Keskenään kilpailevat yritykset eivät saa keskustella tai sopia keskenään hintojen nostamisesta. Hintojen suositteleminen ja hinnoista sopiminen ovat erittäin vakavia kilpailunrajoituksia, joiden ainoa tarkoitus on nostaa hintatasoa kuluttajien vahingoksi.

”Yritysten on päätettävä itse, miten ne hinnoittelevat tuotteensa. Ne eivät saa sopia tai keskustella keskenään hinnankorotuksista eikä toimialayhdistys saa suosittaa hintojen korottamista. Yhteinen hinnoista sopiminen on kuluttajien huijaamista”, KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo toteaa.

KKV esittää Uudenmaan Autokouluyhdistykselle ja kuudelle autokoululle seuraamusmaksua hintasuosituksesta vuosina 2012–2015. Lisäksi KKV esittää seuraamusmaksuja Drivers’ Clubille, Auto-opistolle ja Porvoon Autokoululle hintakartellista, joka kesti vuoden 2013 alusta vuoden 2014 syksyyn. Seuraamusmaksujen kokonaismäärä on noin 300 000 euroa ja ne jakautuvat alla olevan taulukon mukaisesti eri yrityksille ja Uudenmaan Autokouluyhdistykselle.

Esitetty seuraamusmaksu
Uudenmaan Autokouluyhdistys ry 12 251,60 euroa
Porvoon Autokoulu Oy 31 300 euroa
Oy Autokoulu Drivers’ Club Bilskola Ab 61 200 euroa
Timo Anttila Yhtiöt Oy (ent. Porvoon Auto-opisto Oy) 54 300 euroa
Autokoulu Hakala Ky 17 568,50 euroa
Eko-Center Liikennekoulutuspalvelut Ky 6 881,84 euroa
Järvenpään Ajokoulutuskeskus Oy 55 100 euroa
Oy Hangö Bilskola – Hangon Autokoulu Ab 13 900 euroa
Malmin Autokoulu Oy 57 800 euroa

KKV:n esitys markkinaoikeudelle
Lue lisää kartelleista

Lisätietoja:

Johtaja Maarit Taurula, p. 029 505 3381
Tutkimuspäällikkö Jarno Sukanen, p. 029 505 3352
Erityisasiantuntija Riina Autio, p. 029 505 3690

Infografiikka PDF-muodossa
Tiedotustilaisuuden esitys PDF-muodossa