KKV föreslår påföljdsavgifter för bilskolor på grund av priskartell och prisrekommendation

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) föreslår att marknadsdomstolen påför Uudenmaan Autokouluyhdistys ry och åtta bilskolor påföljdsavgifter på sammanlagt cirka 300 000 euro.  Uudenmaan Autokouluyhdistys och de sex bilskolor som hörde till föreningens styrelse uppmuntrade bilskolorna att höja priserna. I Borgå ledde prisrekommendationen till en priskartell mellan tre bilskolor.

Enligt KKV:s utredningar rekommenderade Uudenmaan Autokouluyhdistys och de sex bilskolor som var representerade i föreningens styrelse att företagen i branschen höjer priset på undervisningen för B-körkort. Nya företagare som inledde sin verksamhet hösten 2014 i Borgå uppmanades dessutom att höja sina priser så att de gamla företagarna inte tvingas sänka sina priser.  Prishöjningen föreslogs på regionala diskussions- och utbildningsmöten som föreningen ordnade.

Bilskolorna Porvoon Autokoulu, Drivers’ Club och Auto-opisto i Borgå höjde med ett gemensamt avtal totalpriset för B-körkortsundervisningen med cirka 600 euro i samband med lagreformen som trädde i kraft i januari 2013.  Dessa företag följde den överenskomna prisnivån ända tills två nya företagare inledde sin verksamhet i Borgå hösten 2014 och försökte då även få de nya företagarna att höja priset på B-kortets grundskede med 300–400 euro.

Företag som konkurrerar sinsemellan får inte diskutera eller avtala sinsemellan om prishöjningar. Prisrekommendationer och överenskommelser om priser är mycket allvarliga konkurrensbegränsningar, vars enda syfte är att höja prisnivån till nackdel för konsumenterna.

KKV föreslår att Uudenmaan Autokouluyhdistys och sex bilskolor påförs en påföljdsavgift för prisrekommendationen åren 2012–2015. KKV föreslår dessutom påföljdsavgifter för Drivers’ Club, Auto-opisto och Porvoon Autokoulu med anledning av priskartellen som pågick från början av 2013 till hösten 2014. Påföljdsavgifterna uppgår till sammanlagt cirka 300 000 euro och fördelas mellan olika företag och Uudenmaan Autokouluyhdistys i enlighet med nedanstående tabell.

Föreslagen påföljdsavgift
Uudenmaan Autokouluyhdistys ry 12 251,60 euro
Porvoon Autokoulu Oy 31 300 euro
Oy Autokoulu Drivers’ Club Bilskola Ab 61 200 euro
Timo Anttila Yhtiöt Oy (f.d. Porvoon Auto-opisto Oy) 54 300 euro
Autokoulu Hakala Ky 17 568,50 euro
Eko-Center Liikennekoulutuspalvelut Ky 6 881,84 euro
Järvenpään Ajokoulutuskeskus Oy 55 100 euro
Oy Hangö Bilskola – Hangon Autokoulu Ab 13 900 euro
Malmin Autokoulu Oy 57 800 euro

KKV:s förslag till marknadsdomstolen (på finska)
Läs mer om karteller

Mer information:

direktör Maarit Taurula, tfn 029 505 3381
forskningschef Jarno Sukanen, tfn 029 505 3352
specialsakkunnig Riina Autio, tfn 029 505 3690
fornamn.efternamn@kkv.fi

Infografik (på finska)