KKV hyväksyi A-Katsastuksen ja Incar Investin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 24.4.2017 yrityskaupan, jossa A-Katsastus Group Oy ja henkilö A hankkivat yhteisen määräysvallan Incar Invest Oy:ssä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulaissa tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla, sillä yrityskaupan osapuolten markkinaosuus henkilöautojen huolto-, korjaus- ja varaosapalveluissa jää yrityskaupan jälkeen vähäiseksi.

A-katsastus Group on yksityinen ajoneuvokatsastusten, rekisteröintien, kuljettajantutkintojen, ajoneuvojen vahinkotarkastusten sekä testaus-, kolarikorjaamo- ja huoltopalveluiden tarjoaja, joka kuuluu A-Katsastus-konserniin. Henkilö A on autokorjaamoketju Incar Investin pääomistaja.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: tutkija Jenna Lampinen, puhelin 029 505 3769, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta