KKV godkände A-Katsastus förvärv av Incar Invest

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 24.4.2017 en företagsaffär enligt vilken A-Katsastus Group Oy och Marko Jussila förvärvade gemensam bestämmanderätt i Incar Invest Oy. Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning hindrar företagsaffären inte på ett märkbart sätt konkurrensen på den finländska marknaden på det sätt som avses i konkurrenslagen, eftersom marknadsandelen för de involverade parterna inom service, reparation och reservdelar för personbilar förblir liten efter företagsaffären.

A-katsastus Group är en privat leverantör av bilbesiktningstjänster, registrering, förarexamen, skadeinspektioner av fordon samt testning, reparation av krockskador och service. Företaget ingår i A-Katsastus-koncernen. Marko Jussila är huvudägare till bilreparationskedjan Incar Invest.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Jenna Lampinen, telefon 029 505 3769, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv