KKV hyväksyi Adeliksen ja Quattro Mikenti Groupin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 24.4.2017 yrityskaupan, jossa Adelis Equity Partners Fund I AB hankkii Quattro Mikenti Group Oy:n. Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain tarkoittamalla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla. Adelis Equity Partnersin hallinnoimat yhtiöt eivät tarjoa samoja palveluja kuin yrityskaupan kohteena oleva Quattro Mikenti Group tarjoaa.

Adelis Equity Partners on pohjoismaisiin yhtiöihin sijoittava pääomasijoittaja. Yhtiön sijoituskohteet toimivat liiketoimintapalveluiden ja niche-teollisuustuotteiden alalla sekä kuluttajasektorilla ja terveydenhuollossa. Adelis Equity Partners tekee sijoituksensa omistamansa Adelis Equity Partners Fund I AB -rahaston kautta.

Quattro Mikenti Group on QMG-konsernin emoyhtiö. Suomessa QMG-konserni toimii usealla paikkakunnalla ja sen asiakaskunta muodostuu pääosin suurista rakennuttajista ja rakennusliikkeistä. QMG-konserni tarjoaa taloteknisiä palveluita, kuten urakointia ja kunnossapitopalveluita.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
tutkija Jenna Lampinen, puhelin 029 505 3769, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta