KKV godkände Adelis förvärv av Quattro Mikenti Groups

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 24.4.2017 en företagsaffär enligt vilken Adelis Equity Partners Fund I AB förvärvar Quattro Mikenti Group Oy. Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning hindrar företagsaffären inte på ett märkbart sätt konkurrensen på den finländska marknaden på det sätt som avses i konkurrenslagen. De bolag som Adelis Equity Partners förvaltar tillhandahåller inte samma tjänster som objektet för företagsförvärvet Quattro Mikenti Group tillhandahåller.

Adelis Equity Partners är en kapitalinvesterare som investerar i nordiska bolag. Företagets investeringsobjekt är tjänstebolag och nischade industribolag eller bolag verksamma inom verksamma inom konsumentprodukter och hälsa och medicinteknik. Adelis Equity Partners investerar via sin fond Adelis Equity Partners Fund I AB.

Quattro Mikenti Group är QMG-koncernens moderbolag. I Finland har QMG-koncernen verksamhet på flera orter, och dess kunder består främst av stora byggherrar och byggföretag. QMG-koncernen tillhandahåller hustekniska tjänster, såsom entreprenader och underhåll.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Jenna Lampinen, telefon 029 505 3769, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv