KKV hyväksyi Aren ja Lemminkäinen Talotekniikan yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 2.6.2014 yrityskaupan, jossa Are Oy hankkii Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n.

Molemmat yrityskaupan osapuolet toimivat taloteknisten palveluiden markkinoilla. Lisäksi yrityskauppa koskee taloteknisten tuotteiden tukkukauppaa, jossa Aren kanssa samaan yritysryhmään kuuluva Onninen toimii.

KKV:n selvitysten perusteella yrityskauppa ei merkittävästi estä tehokasta kilpailua. Markkinoilla toimii yrityskaupan jälkeen riittävästi vaihtoehtoisia toimijoita, jotka luovat kilpailupainetta keskittymälle. Kil­pai­lu­lain mu­kai­nen puut­tu­mis­kyn­nys ei siten ylit­ty­nyt.

KKV:n an­ta­maan pää­tök­seen si­säl­tyy os­a­puol­ten lii­ke­sa­lai­suuk­sia. Pää­tös voi­daan jul­kais­ta vas­ta sen jäl­keen, kun lii­ke­sa­lai­suu­det on pois­tet­tu eli noin kah­den vii­kon ku­lut­tua.