KKV hyväksyi Axel Johnson Internationalin, SKS Mekaniikan, SKS Controlin, SKS Swedenin, SKS Mechatronicsin ja SKS Tehnikan yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 12.1.2018 yrityskaupan, jossa Axel Johnson International AB hankkii SKS Mekaniikka Oy:n, SKS Control Oy:n, SKS Sweden AB:n, SKS Mechatronics Oy:n ja SKS Tehnika OÜ:n. KKV:n markkinaselvityksessä ei ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Axel Johnson International hankkii ja kehittää yhtiöitä, jotka tarjoavat tuotteita ja palveluita eri teollisuusalojen yrityksille. SKS Mekaniikka, SKS Control, SKS Sweden, SKS Mechatronics ja SKS Tehnika toimivat teollisten koneiden komponenttien tukkumyynnin markkinoilla.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla. Yrityskaupan osapuolten liiketoiminta ei ole Suomessa muiden kuin mekaanisen voimansiirron komponenttien tukkumyynnin osalta päällekkäistä, eikä KKV:n markkinaselvityksessä ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Lisätietoja:

  • erikoistutkija Laura Kauppila, p. 029 505 3335, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.