KKV godkände företagsförvärvet mellan Axel Johnson International, SKS Mekaniikka, SKS Control, SKS Sweden, SKS Mechatronics och SKS Tehnika

Konkurrens- och konsumentverket godkände 12.1.2018 företagsförvärvet där Axel Johnson International AB förvärvar SKS Mekaniikka Oy, SKS Control Oy, SKS Sweden AB, SKS Mechatronics Oy och SKS Tehnika OÜ. KKV:s marknadsutredning visade inte att företagsförvärvet skulle ha skadliga effekter på konkurrensen.

Axel Johnson International förvärvar och utvecklar företag som erbjuder produkter och tjänster till företag i olika industribranscher. SKS Mekaniikka, SKS Control, SKS Sweden, SKS Mechatronics och SKS Tehnika fungerar på grossistmarknaden för industriella maskinkomponenter.

KKV bedömer att företagsförvärvet inte nämnvärt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden. Affärsverksamheten för företagsförvärvets parter är inte överlappande i Finland annat än när det gäller partihandel med mekaniska kraftöverföringskomponenter och KKV:s marknadsutredning visade inte att företagsförvärvet skulle ha skadliga effekter på konkurrensen.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, det vill säga om cirka två veckor.

Mer information:

  • specialforskare Laura Kauppila, tfn 029 505 3335, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.