KKV hyväksyi Blackstone Groupin ja Olo-Asuntoportfolion yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 24.4.2018 yrityskaupan, jossa The Blackstone Group L.P. hankkii Finnish Residental Lux Topco S.a.r.l:n, joka omistaa välillisesti suomalaiset ns. Olo-Asuntoportfolioon kuuluvat osakeyhtiöt.

Blackstone Group on maailmanlaajuinen pääomasijoitusyhtiö. Yrityskaupan kohteena on luxemburgilainen Finnish Residental Lux Topco S.a.r.l., joka omistaa välillisesti suomalaiset ns. Olo-Asuntoportfolioon kuuluvat osakeyhtiöt, jotka vuokraavat asuinhuoneistoja.

KKV:n markkinaselvityksessä ei ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia. Yrityskaupan osapuolilla ei ole päällekkäistä liiketoimintaa, eikä yrityskauppa KKV:n arvion mukaan olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Lisätietoja:

  • erikoistutkija Laura Kauppila, p. 029 505 3335
    etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.