KKV godkände Blackstone Groups förvärv av Olo-Asuntoportfolio

Konkurrens- och konsumentverket godkände 24.4.2018 ett företagsförvärv där The Blackstone Group L.P. förvärvar Finnish Residental Lux Topco S.a.r.l, som indirekt äger de finländska aktiebolagen inom det s.k. Olo-Asuntoportfolio.

Blackstone Group är ett globalt kapitalinvesteringsbolag. Föremål för företagsförvärvet är luxemburgska Finnish Residental Lux Topco S.a.r.l, som indirekt äger de finländska aktiebolagen inom det s.k. Olo-Asuntoportfolio, vilka hyr ut bostadslägenheter.

I KKV:s marknadsutredning framkom inte att företagsförvärvet skulle ha skadliga effekter på konkurrensen. Parterna i förvärvet inte har överlappande affärsverksamhet i Finland, och enligt KKV:s bedömning förhindrar företagsförvärvet inte väsentligt konkurrensen på den finländska marknaden.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, det vill säga om cirka två veckor.

Mer information:

  • specialforskare Laura Kauppila, tfn 029 505 3335
    fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.