KKV hyväksyi CapManin ja KotiSunin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 8.1.2018 yrityskaupan, jossa CapMan Oyj hankkii KotiSun Group Oy:n. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

KotiSun on valtakunnallinen käyttövesi-, lämpöverkko-, viemäri- ja sähkösaneerauksiin sekä kiinteistön lämmitysenergian optimointiin erikoistunut yritysryhmä. Pohjoismaisen pääomasijoittaja CapManin portfolioyhtiöistä Pohjolan Design-Talo Oy toimii yrityskaupan arvioinnin kannalta relevanteilla markkinoilla. Design-Talo valmistaa muuttovalmiita omakotitaloja suomalaisille kotitalouksille avaimet käteen -periaatteella valtakunnallisesti.

KotiSunin ja Design-Talon toiminnoissa on vain vähäisiä päällekkäisyyksiä taloteknisten palveluiden markkinoilla, eikä KKV:n markkinaselvityksessä ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Lisätietoja:

  • tutkija Jenna Huttu, puhelin 029 505 3576, sähköposti etunimi.sukumi@kkv.fi.

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.