KKV godkände CapMans företagsförvärv av KotiSun

Konkurrens- och konsumentverket godkände den 8 januari 2018 ett företagsförvärv, där CapMan Abp förvärvar KotiSun Group Oy. Enligt KKV:s bedömning förhindrar inte företagsförvärvet på ett väsentligt sätt konkurrensen på den finländska marknaden.

KotiSun är en företagsgrupp som har specialiserat sig på sanering av bruksvatten, uppvärmningsnätverk, avlopp och elektricitet samt optimering av fastigheters värmeenergi. Av den nordiska kapitalinvesteraren CapMans portföljföretag fungerar Pohjolan Design Talo Oy på basis av bedömningen av företagsförvärvet på relevanta marknader. Design-Talo tillverkar inflyttningsklara egnahem för finländska hushåll i hela landet med principen “nyckeln i handen”.

KotiSuns och Design-Talos verksamheter överlappar varandra endast i någon mån på marknaden för hustekniska tjänster, och ur KKV:s marknadsutredning framgick det inte att företagsförvärvet skulle leda till negativa konkurrenseffekter.

  • KKV:s beslut publiceras senare på ämbetsverkets webbsidor.

Ytterligare information:

  • forskare Jenna Huttu, tfn 029 505 3576, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.