KKV hyväksyi ehdollisena Colosseum Dental Groupin ja Med Group Hammaslääkäreiden välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänään hyväksynyt ehdollisena yrityskaupan, jossa Colosseum Dental Group AS hankkii Med Group Hammaslääkärit Oy:n. Kaupan hyväksymisen ehtona Colosseum Dental Group sitoutuu myymään kilpailijoilleen yhden hammaslääkäriaseman Imatralla, Pieksämäellä, Hyvinkäällä ja Porvoossa.

Colosseum Dental Group on suun terveyden ja hammaslääkäripalveluiden tarjoamiseen keskittynyt kansainvälinen yhtiö. Suomessa Colosseum Dental Group omistaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n, joka on valtakunnallisesti toimiva hammasterveyspalveluyhtiö. Med Group Hammaslääkärit kuuluu kotimaiseen sosiaali- ja terveyshuoltoalan palvelukonserni Med Groupiin. Med Group Hammaslääkärit tarjoaa yksityisiä suun terveydenhuollon palveluita ONNI hammas -brändin alla.

Virasto tarkasteli yrityskaupan vaikutuksia kaikilla niillä paikkakunnilla, joilla Oral ja Med Group toimivat. Selvitysten perusteella yrityskaupalla on kielteisiä vaikutuksia kilpailulle Imatran, Hyvinkään, Porvoon ja Pieksämäen yksityisen suun terveydenhuollon markkinoilla. Yksityisten hammaslääkäripalveluiden markkina on näillä paikkakunnilla jo ennestään hyvin keskittynyt ja keskittyisi yrityskaupan seurauksena merkittävästi entisestään. KKV:n arvion perusteella näille paikkakunnille ei myöskään ole tulossa uusia toimijoita, joiden ilmaantuminen markkinoille vähentäisi yrityskaupan haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Kaupasta aiheutuvien kilpailuongelmien poistamiseksi Colosseum Dental Group on sitoutunut myymään Imatralla, Pieksämäellä, Hyvinkäällä ja Porvoossa yhden Med Groupin tai Oralin toimipisteen. Colosseum Dental Group sitoutui myös siihen, että se ei rekrytoi myymiensä hammaslääkäriasemien hammaslääkäreitä seuraavan kahden vuoden aikana eikä hanki myytävää toimipistettä takaisin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Viraston arvion mukaan Colosseum Dental Groupin esittämät sitoumukset riittävät poistamaan yrityskaupan aiheuttaman kilpailun vähentymisen.

Colosseum Dental Group pyrkii löytämään ostajat myytäville toimipisteille ensin itse, mutta tietyn määräajan jälkeen myynti siirtyy kaupan osapuolista riippumattomalle uskotulle miehelle.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Lisätietoja: 

  • erikoistutkija Samuli Muotka, p. 029 505 3680, etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.