KKV hyväksyi ehdollisena MB Rahastojen ja A-katsastus -konsernin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänään hyväksynyt ehdollisena yrityskaupan, jossa MB Equity Fund V Ky hankkii A-katsastus -konsernin. Kaupan hyväksymisen ehtona KKV edellytti, että katsastustoiminnassa hyödynnettävää Muster-ohjelmistoa tarjotaan kilpailijoille nykyisin ehdoin 24 kuukauden ajan.

KKV:lle ilmoitettiin 25.6.2019 järjestely, jossa MB Equity Fund V Ky hankkii A-Katsastus -konsernin. MB Rahastot on yksityinen suomalainen pääomasijoittaja, jonka portfolioyhtiöihin kuuluu muun muassa katsastustoiminnassa hyödynnettävän Muster-ohjelmiston kehittänyt Protacon-konserni. A-katsastus -konserni tarjoaa ajoneuvojen katsastuspalveluja, rekisteröintejä, kuljettajantutkintoja, ajoneuvojen vahinkotarkastuksia, ajoneuvojen huolto-, korjaus- ja varaosapalveluja sekä testaus-, korjaamolaite- ja huoltolaitepalveluja.

KKV siirsi yrityskaupan jatkokäsittelyyn 26.7.2019, koska viraston alustavan tarkastelun perusteella yrityskaupan seurauksena syntyvä keskittymä voisi heikentää A-Katsastuksen kanssa kilpailevien yritysten mahdollisuuksia kilpailla tehokkaasti katsastuspalveluiden markkinoilla.

Selvitysten perusteella A-Katsastuksella on merkittävä valtakunnallinen markkinaosuus ja huomattava markkinaosuus myös useissa maakunnissa. Yrityskaupan seurauksena syntyvällä keskittymällä on myös hallussaan katsastusyritysten yleisesti käyttämä Muster-ohjelmisto, jolle ei KKV:n selvitysten perusteella ole varteenotettavia vaihtoehtoja. Lisäksi yrityskauppaan liittyy riski A-Katsastuksen kilpailijoiden arkaluontoisten tietojen siirtymisestä A-Katsastukselle sekä tietojen hyödyntämisestä kilpailua rajoittavalla tavalla.

Asian ratkaisemiseksi ja yrityskaupasta aiheutuvien kilpailuhaittojen poistamiseksi MB Rahastot ja Protacon sitoutuvat siihen, että ne tarjoavat Muster-ohjelmistoa nykyisille ja uusille asiakkaille tällä hetkellä voimassa olevin ehdoin 24 kuukauden ajan KKV:n päätöksen antamispäivästä. Lisäksi MB Rahastot ja Protacon sitoutuvat siihen, että Protacon-konsernin katsastusyritysasiakkaiden arkaluontoisia tietoja ei siirry A-Katsastus -konsernin katsastusliiketoimintaan eikä niitä millään tavoin hyödynnetä kyseisessä toiminnassa.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio päätöksestä

KKV selvittää tarkemmin MB Rahastojen ja A-katsastus -konsernin välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia, KKV:n tiedote 30.7.2019

Lisätietoja: erityisasiantuntija Laura Kauppila, p. 029 505 3335, etunimi.sukunimi@kkv.fi

 

Päivitetty 29.10.2019: Lisätty linkki päätöksen julkiseen versioon.